Steun de SZN met uw bijdrage.

Het doel van de Stichting Zweethonden Nederland (SZN) is er voor te zorgen dat gewond grofwild doelmatig wordt nagezocht, teneinde onnodig dierenleed te voorkomen.

U kunt het werk van de SZN vrijblijvend steunen met uw bijdrage door een bedrag over te maken op:

Rabobank IBAN: NL 36 RABO 0114349215
t.n.v. Stichting Zweethonden Nederland Apeldoorn.