Home
Zweethondenlijst
De Zweethond
De Geleider
Het Nazoekteam
Aanmelden
Opleiding
De Automobilist
De Faunabeheerder
Gedragscode
Letsel herkenning
Historie
Organisatie
Reageren
Inloggen


In samenwerking met:

 
   
NORMERING VERSCHILLENDE NIVEAUS ZWEETHONDEN TEAMS.
Nazoekteams
De deelnemende teams proberen om een zo goed mogelijke en deskundige manier hun werk te doen. Alle teams zijn stuk voor stuk specialisten, maar het is niet te voorkomen dat er verschillen zijn in kwaliteit. Door verschil in kennis, inzicht, aanleg van de hond, conditie, ervaring van zowel hond als geleider, e.d. is geen team hetzelfde.
Nieuwe zweethonden teams voldoen aan de volgende voorwaarden:

Het eerste jaar van een nieuw SZN team:
  • Meld minimaal 5 succesvolle nazoeken in Nederland in het eerste jaar;
  • Elke nazoek wordt gemeld en ook terug gekoppeld aan een toegewezen begeleider;
  • De SZN organiseert 1 tot 2 maal per jaar een landelijke SZN trainingsdag die minimaal 1 keer per jaar moet worden bezocht;
Bestaande zweethonden teams voldoen aan de volgende voorwaarden:

Elk jaar dat een nazoek SZN team op de SZN lijst staat:
  • Streeft naar het melden van minimaal 10 succesvolle nazoeken in Nederland per jaar;
  • Elke nazoek wordt gemeld;
  • De SZN organiseert 1 tot 2 maal per jaar een landelijke SZN trainingsdag die minimaal 1 keer per jaar moet worden bezocht;
Jaarlijks wordt getoetst of de deelnemende nazoekteams nog aan de gestelde vereisten voldoen.

Sommige potentiėle deelnemers willen graag op de lijst komen om meer ervaring op te doen met het nazoeken. Dit is echter nadrukkelijk niet de bedoeling van de lijst. Het principe is om eerst na te zoeken in eigen kring en daarna eventueel geplaatst te worden als nazoekspecialist op de Zweethondenlijst.
Jaarlijks wordt er op de 3e zaterdag in april voor alle SZN nazoekteams een landelijke Themadag georganiseerd.