Home
Zweethondenlijst
De Zweethond
De Geleider
Het Nazoekteam
Aanmelden
Opleiding
De Automobilist
De Faunabeheerder
Gedragscode
Letsel herkenning
Historie
Organisatie
Reageren
Inloggen


In samenwerking met:

 
   

Jaarlijks sneuvelen in ons land meer dan 6.000 stuks grofwild door het verkeer. Heel vaak zijn de dieren op slag dood, maar lang niet altijd. Regelmatig gebeurt het dat het gewonde dier nog kilometers ver weg vlucht. Als het onfortuinlijke dier niet wordt opgespoord kan het soms nog dagenlang op een ellendige manier creperen.

Ook tijdens de beheerjacht kan het voorkomen dat een kogel minder goed doel treft, waardoor het dier soms nog gewond weg kan vluchten.

Een gewond dier kan worden opgespoord met behulp van een zogenoemde zweethond.

Doel
Het doel van de SZN is ervoor te zorgen dat gewond grofwild doelmatig wordt opgespoord met een erkende zweethond, teneinde onnodig dierenleed te voorkomen.

Hoe probeert de SZN haar doel te bereiken?
De SZN probeert ervoor te zorgen dat overal in Nederland, waar dat nodig is, een zogenaamd nazoekteam beschikbaar is. Een nazoekteam bestaat uit een zweethond met een geleider. Een van de manieren om dit te doen is door de uitgifte van een Zweethondenlijst. Alle zweethondenteams op de zweethondenlijst zijn gecertificeerd en hebben daarvoor verschillende examens afgelegd. Daarnaast hebben zowel de hond als de geleider hun kwaliteiten bewezen in de praktijk.

Wat is een nazoek?
Een nazoek is het opsporen van gewond grofwild met een zweethond. De zweethond volgt daarbij aan een lange lijn het spoor van het gewonde dier. Dit spoor is soms wel kilometers lang. Eenmaal bij het dier aangekomen kan het zijn dat het al dood is. Ook kan het voorkomen dat het gewonde dier opspringt en wegvlucht. De hond wordt dan geslipt en gaat (meestal luid blaffend) in de achtervolging, het zogenoemde hetzen. Daarbij probeert de hond het gewonde dier de pas af te snijden en op de plaats te houden, het zogenaamde stellen.

Wat is een zweethond?
Zweethonden zijn jachthonden, die gespecialiseerd zijn in het opsporen van gewond grofwild. Zweet is een jagersterm voor wildbloed.

Wat is grofwild?
De in ons land in het wild levende grote hoefdieren, worden vaak aangeduid als grofwild. De volgende diersoorten behoren hiertoe: edelhert, damhert, ree, wild-zwijn en moeflon.

Beschikbaarheid zweethond.
Indien een stuk grofwild is weggevlucht na een aanrijding, of na een schot, dient er altijd nagezocht te worden met een hond. Ligt het gewonde dier niet binnen pakweg honderd meter dood, dan is het raadzaam er een erkend nazoekteam bij te halen. Een echte specialist is in staat ook de langdurigere en moeilijkere nazoeken tot een goed einde te brengen.

Hoe regel ik een nazoek?
Bij een aanrijding dient u contact (is n.l. verplicht) op te nemen met de meldkamer van de politie. Normaal gesproken zorgt de meldkamer dat er een boswachter of jachtopzichter ter plaatse komt, die een eventuele nazoek kan regelen. Deze kan iemand van de Zweethondenlijst bellen. De zweethondengeleider dient de toestemming voor de nazoek dan verder te regelen met de terreineigenaar.

Mag overal worden nagezocht?
Het is niet toegestaan om overal zomaar na te zoeken! Het is uitsluitend met toestemming van de grondeigenaar of jachthouder toegestaan om na te zoeken. Een uitzondering hierop vormen enkele provincies die een speciale ontheffing hebben verleend voor deze activiteiten, die overigens uitsluitend gelden voor de erkende nazoekteams.