Home
Zweethondenlijst
De Zweethond
De Geleider
Het Nazoekteam
Aanmelden
Opleiding
De Automobilist
De Faunabeheerder
Gedragscode
Letsel herkenning
Historie
Organisatie
Reageren
Inloggen


In samenwerking met:

 
   

HISTORIE.

In het verleden was het soms een groot probleem om een goed nazoekteam ter plaatse te krijgen. Hierdoor werd in een groot aantal gevallen niet of met een ongeschikt nazoekteam nagezocht.

Zweethondenlijst.
De heer Paul Schneider heeft daarom in 1993 het initiatief genomen om een "Zweethondenlijst" op te stellen. Deze lijst werd tweejaarlijks uitgegeven door "Vereniging Het Reewild". De lijst bevatte adresgegevens van een groot aantal zweethondengeleiders met hun honden. Het initiatief van de Zweethondenlijst is een enorm succes geweest, waarbij ook de ANWB betrokken was. Paul is in 2011 overleden.

Sinds 2007 is de uitgifte van de zweethondenlijst in handen van de Stichting Zweethonden Nederland (SZN) De Zweethondenlijst heeft de afgelopen jaren in een enorme behoefte voorzien. Zowel vanuit jagerij, wegbeheerders, politie als ANWB wordt er jaarlijks enkele honderden keren een beroep gedaan op de deelnemers van de lijst.

Verdere professionalisering
Er komt steeds meer grofwild in ons land. Niet alleen het aantal reeŽn is de afgelopen 20 jaar verdubbeld, ook komen er buiten de Veluwe steeds meer damherten en wilde zwijnen voor. Tegelijkertijd is het autoverkeer enorm toegenomen. De behoefte aan goede nazoekteams is daardoor aanzienlijk toegenomen. Er wordt niet alleen getracht de beschikbaarheid van zweethonden te vergroten, maar vooral ook om de kwaliteit van de nazoekteams verder te verbeteren, zodat er een optimale garantie komt voor een geslaagde nazoek. Dit alles ter voorkoming van onnodig dierenleed. Deze zogenoemde zorgplicht gaat overigens verder dan alleen een morele verplichting, want deze is ook wettelijk vastgelegd in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren.

De deelname aan de Zweethondenlijst is niet vrijblijvend. De deelnemende zweethondengeleiders krijgen de gelegenheid en plicht hun kennis te vergroten op informatie - en praktijkdagen.

Oprichting SZN
Het uitgeven van de Zweethondenlijst, het opzetten van informatie- en praktijkdagen, het toetsen van de nazoekteams en het monitoren van de nazoeken is veel werk, heel veel werk. Om dit allemaal te realiseren is Stichting Zweethonden Nederland (SZN) opgericht. Na een lange voorbereidingstijd is op 23 augustus 2005 de oprichtingsakte gepasseerd.

In samenwerking met Vereniging het Reewild en andere betrokken organisaties brengt de SZN de Zweethondenlijst uit. De SZN wordt daarbij ondersteund door:
SWN (Stichting Wildaanrijdingen Nederland): www.wildaanrijding.nl
ANWB: www.anwb.nl
Innovatie en Praktijk Centrum Groene Ruimte te Schaarsbergen: www.ipcgroen.nl
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: www.jagersvereniging.nl
Organisatie voor Jacht & Grondbeheer: www.nojg.nl
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht: www.natuurtoezicht.nl
Stichting Groennetwerk Veluwe: www.sgnv.nl
Vereniging Het Reewild: www.hetree.nl
Vereniging Het Edelhert: www.hetedelhert.nl
Vereniging Wildbeheer Veluwe: www.verenigingwildbeheerveluwe.nl

FOTO'S EN FILMS
Foto's Eline de Jong
Films TV Gelderland en Eťn Vandaag

De SZN zal trachten de noodzaak en mogelijkheden van het nazoeken bij een breder publiek bekend te maken, zodat onnodig dierenleed tot een minimum beperkt kan blijven.

Een belangrijk knelpunt bij het nazoeken is dat het gewonde dier zich niets aantrekt van eigendomsgrenzen. De SZN streeft ernaar de wettelijke mogelijkheden te verruimen zodat de erkende nazoekteams ook grensoverschrijdend hun werk kunnen uitvoeren.