Home
Zweethondenlijst
De Zweethond
De Geleider
Het Nazoekteam
Aanmelden
Opleiding
De Automobilist
De Faunabeheerder
Gedragscode
Letsel herkenning
Historie
Organisatie
Reageren
Inloggen


In samenwerking met:

 
   

LETSEL HERKENNING
Een gewond dier laat sporen na, zoals bijvoorbeeld haar, zweet(bloed) en botsplinters. Aan de hand van de aanwezige sporen kan een diagnose gemaakt worden van de aard van de verwonding.

Juiste diagnose
Afhankelijk van de verwonding kan er een inschatting gemaakt worden met welk nazoekteam en na hoeveel tijd er kan worden nagezocht. Te snel beginnen met de nazoek kan er toe leiden dat het wild onnodig uit het wondbed wordt gestoten en daardoor soms kilometers ver wegvlucht

PA: plaats van aanrijding / afschot
De plaats waar een dier is aangereden of geschoten, de PA, is een zeer belangrijke plaats. Soms zijn de aanwijzingen omtrent de verwonding slechts zeer minuscuul. Er is vaak ook geen zweet te vinden, zeker bij een aanrijding is dit het geval.

Belangrijk is de PA niet te vertrappen en goed te markeren, met bijvoorbeeld markeerlint of een zakdoek. Voorkom dat u organisch materiaal onder uw schoenen meeneemt, waardoor de zweethond in verwarring kan raken. Om te voorkomen dat vossen vleesresten e.d. weghalen is het raadzaam om een sjaal of iets dergelijk achter te laten.

Herkenning sporen van letsel
Hieronder treft u de belangrijkste zaken die u op de PA of in het spoor kunt aantreffen. In de praktijk is de situatie echter vaak complexer, doordat de verwonding zich meestal niet beperkt tot een enkel lichaamsdeel.

Loper verwonding

 • Categorie: zwaar.
 • Nazoekteam: A-niveau.
 • Wachttijd: minimaal 8 uur.
 • Kenmerken: dier overleeft dit meestal.
 • Zweet: aanvankelijk veel en licht rood, later minder.Botsplinters met merg.

Voorbeelden? klik op foto.

Krell verwonding

 • Categorie: zwaar.
 • Nazoekteam: A-niveau.
 • Wachttijd: 4 tot 8 uur.
 • Kenmerken: dier overleeft dit meestal.
 • Zweet: in wondbed op aanschotplaats.

Voorbeelden? klik op foto.

long verwonding

 • Categorie: gemiddeld.
 • Nazoekteam: B-niveau.
 • Wachttijd: 1 uur.
 • Kenmerken: dier ligt gemiddeld binnen 250 meter dood.
 • Zweet: helderrood tot wit schuimachtig.

Voorbeelden? klik op foto.

lever verwonding

 • Categorie: gemiddeld.
 • Nazoekteam: B-niveau.
 • Wachttijd: 4 uur.
 • Kenmerken: dier ligt meestal binnen 500 meter dood.
 • Zweet: donkerrood.

Voorbeelden? klik op foto.

pens/maag verwonding

 • Categorie: zwaar.
 • Nazoekteam: A-niveau.
 • Wachttijd: 4 uur.
 • Kenmerken: dier ligt vaak binnen 500 meter, maar ook wel verder en kan soms meer dan een dag in leven blijven.
 • Zweet: rood met groenige maaginhoud.

Voorbeelden? klik op foto.

darm verwonding

 • Categorie: zwaar.
 • Nazoekteam: A-niveau.
 • Wachttijd: minimaal 4 uur.
 • Kenmerken: dier ligt vaak binnen 500 meter, maar ook wel verder en kan soms meer dan een dag in leven blijven.
 • Zweet: rood, restant van darmen en darminhoud. Vaak ook geen zweet.

Voorbeelden? klik op foto.

kaak verwonding

 • Categorie: zwaar.
 • Nazoekteam: A-niveau.
 • Wachttijd: minimaal 8 uur.
 • Kenmerken: dier leeft nog dagenlang.
 • Zweet: helderrood, restanten van kaak en soms kiezen.

Voorbeelden? klik op foto.

Snijhaar


Voorbeelden? klik op foto.